Thought

Hvala za vse vaše daritve, za vašo podporo na moji poti.

V temu krogu življenja boš vedno ko daš brezpogojno, le to tudi na drugi straninazaj prejel.

Moje poslanstvo je služiti. Tukaj s tabo delim.

poezija | pesmi | toning | zapisi | umetnost 

“COMMIT TO WHO YOU WANT TO BECOME, TO YOUR FUTURE SELF.”

"PREDAJ SE TEMU KAR/KDOR ŽELIŠ POSTATI."

Commit to yourself.Commit to your deepest heart desires.Commit to your dreams.Invest time, energy and effort in it.Believe, have faith and trust.Listen.Follow.Open your heart.Allow.and the Universe will provide. Your future self will thank you for all the work you...

“DON’T SUPPRESS IT, EXPRESS IT.”

"NE ZATIRAJ, IZRAZI."

Don't hold it inside.Voice it.Let go all of your burdens, worries, shame... ForgiveAcceptAnd set yourself free.Become lighter, wiser, happier...